Search

Fäviken Magasinet

Järpen · $$$$$
  • Atmosfären
  • Maten
  • Naturen
På Fäviken är vi passionerade i vårt sätt att se på råvaran och ödmjuka inför de fantastiska möjligheter Jämtland, Tröndelag och framförallt Kallbygden ger oss i vårt arbetet.

Vi gör som man alltid gjort på Jämtlands fjällgårdar, vi följer årstidernas variationer och traditioner. Vi lever med bygden.

Under sommar och höst, skördar vi det som växer på våra marker och förädlar dem med metoder som vi återupptäckt ur vår rika matlagningstradition eller själva upptäckt i sökandet efter att bevara råvarans unika egenskaper. Vi bygger upp förråden inför den mörka årstiden, torkar, saltar, syltar, saftar och syrar.

Efter skörden tar jaktsäsongen vid, en viktig tid då vi tar hand om allt det exceptionella som fjällvärlden ger oss. När vår och sommar återvänder är förråden tomma och Fävikens kretslopp börjar på nytt.

We do things as they have always been done at Jämtland mountain farms; we follow seasonal variations and our existing traditions. We live alongside the community.

During the summer and autumn, we harvest what grows on our land when at the peak of ripeness, and prepare our harvest using methods we have rediscovered from rich traditions, or that we have found through our own research to maintain the highest quality of the end product.

We build up our stores ahead of the dark winter months. We dry, salt, jelly, pickle and bottle.

The hunting season starts after the harvest and is an important time, when we take care of the exceptional food that the mountains provide us with. When spring and summer return to Jämtland, the cupboard is bare and the cycle begins again.
Telefon 0647-401 77
Öppettider
Typisk mat A world-class dining experience with two stars in Guide Michelin